Ernæring, Regionshospitalet Gødstrup

sygehusafdeling - Herning
Ingen anmeldelser i
Anmeldelser
HealthPilot
-
0 anmeldelser
Google
-
0 anmeldelser
Hospitalsparken 15,
7400 Herning
Giv din anmeldelse nu!
Giv din anmeldelse her
EFFEKT
FACILITETER
HJÆLPSOMHED
VENTETID
OPLEVELSE
Find flere sygehusafdelinger
Ernæring, Regionshospitalet Gødstrup er én af 20 sygehusafdelinger i Herning.
Er dette din klinik?
  • Få adgang til at tilpasse din behandlerprofil
  • Få mulighed for at besvare anmeldelser af din klinik
  • Få en stærkere kommunikation med dine brugere
Behandleradgang
Opdateret den 05-03-2023