Blodbanken, Nordsjællands Hospital - Hillerød

sygehusafdeling - Hillerød
Ingen anmeldelser i
Anmeldelser
HealthPilot
-
0 anmeldelser
Google
-
0 anmeldelser
Dyrehavevej 29,
3400 Hillerød
Giv din anmeldelse nu!
Giv din anmeldelse her
EFFEKT
FACILITETER
HJÆLPSOMHED
VENTETID
OPLEVELSE
Find flere sygehusafdelinger
Blodbanken, Nordsjællands Hospital - Hillerød er én af 20 sygehusafdelinger i Hillerød.
Er dette din klinik?
  • Få adgang til at tilpasse din behandlerprofil
  • Få mulighed for at besvare anmeldelser af din klinik
  • Få en stærkere kommunikation med dine brugere
Behandleradgang
Opdateret den 05-11-2021