Køge Sygehus Akutmodtagelse

skadestue - Køge
Ingen anmeldelser i
Anmeldelser
HealthPilot
-
0 anmeldelser
Google
-
0 anmeldelser
Lykkebækvej 1,
4600 Køge
Giv din anmeldelse nu!
Giv din anmeldelse her
EFFEKT
FACILITETER
HJÆLPSOMHED
VENTETID
OPLEVELSE
Find flere skadestuer
Køge Sygehus Akutmodtagelse er den eneste skadestue i Køge.
Er dette din klinik?
  • Få adgang til at tilpasse din behandlerprofil
  • Få mulighed for at besvare anmeldelser af din klinik
  • Få en stærkere kommunikation med dine brugere
Behandleradgang
Opdateret den 26-05-2022