Din sundheds- og anmeldelsesplatform

Sundhed er et fælles ansvar, giv din mening til kende

Formålet med HealthPilot er at samle og dele information om alle danske sundhedstilbud. Information, der kan give såvel det offentlige sundhedsvæsen som private behandlere et godt grundlag for deres kvalitetsudvikling.

I healthPilot har vi 30+ års erfaring fra sundhedsvæsenet og vi har opbygget kompetencer indenfor sundhedsteknologi, dataopsamling og kvalitetsudvikling indenfor sundhedsvæsenet der er i verdensklasse. Vi insisterer på, at det giver mening og værdi at dele og bruge patienters og pårørendes oplevelser som et væsentligt bidrag til kvalitetsudvikling.

HealthPilot tilbyder en platform for patienter, pårørende og klinikere, som ønsker at ytre sig om deres oplevelser i sundhedsvæsenet og herigennem vil bidrage til udvikling af kvaliteten i sundhedsydelser. Dette sker ved at indsamle og dele information og oplevelser med andre patienter og pårørende på en systematisk måde. I praksis indsamler HealthPilot information fra mange brugere og præsenterer de konkrete brugeroplevelser og overordnede tendenser på en overskuelig måde målrettet mennesker med behov og sundhedsinstitutioner med ambitioner.

Bruger til bruger

Med de informationer, der ligger på HealthPilot, kan patienter og pårørende navigere imellem forskellige sundhedstilbud med udgangspunkt i andre brugeres oplevelser. Platformen giver nemt et overblik over tilbud indenfor forskellige sygdomme og lidelser og viser samtidig andre brugeres overordnede vurdering af de enkelte tilbud, så man har mulighed for at sammenligne. Platformen er en enkel måde at bidrage til udvikling af kvaliteten hos sundhedsudbyderne og samtidig hjælpe andre brugere.

Bruger til klinikken

Sundhedsinstitutioner og sundhedsvirksomheder har også en interesse i at bruge systematisk opsamlede oplevelser og tilbagemeldinger fra brugere af sundhedsydelser i deres arbejde med kvalitetsudvikling. Brugernes oplevelser er således vigtig feedback for den enkelte institution, som kan sætte spot på vigtige problemstillinger og som kan medføre ændrede arbejdsgange og øget kvalitet i ydelserne. Platformen tilbyder således en mulighed for at komme i dialog med patienter og pårørende med henblik på at skabe en bedre kundeservice og en højere kvalitet.

Vores mission

Vi brænder for sundhedsvæsenet og ønsker at bidrage til at forbedre kvaliteten af sundhedsydelser. Vores mission er, at levere information og brugeroplevelser til kvalitetsudvikling, prisbevidsthed og bedre oplevelser i sundhedssektoren, herunder at levere den bedste platform for anmeldelser af sundhedsydelser.

Dine oplevelser betyder meget

Vi vil formidle dine oplevelser med det formål at oplyse og forbedre. Fundamentet for HealthPilot er anmeldelser fra patienter og brugere af sundhedstilbud. Alle kan skrive en anmeldelse på HealthPilot, og alle anmeldelser er offentligt tilgængelige. Hver enkelt anmeldelse hjælper andre patienter til at træffe bedre beslutninger, når de skal vælge et sundhedstilbud. HealthPilot hjælper med at kalkulere en samlet healthscore for hvert sundhedstilbud, så det er let og overskueligt at danne sig et overblik.

Sundhedsinstitutionerne kan bruge dine oplevelser - gode eller dårlige

Positive anmeldelser giver et sundhedstilbud troværdighed og anerkendelse – et tiltrængt klap på skulderen. Negative anmeldelser kan medvirke til at fremhæve svage områder med det formål at forbedre kvaliteten og gøre patienterne mere tilfredse – en win-win situation.

De fire kerneværdier i HealthPilot

Disse værdier er grundlaget for alle beslutninger, som vi foretager – fra den måde vi bygger og forbedrer hjemmesiden til de partnerskaber vi indgår i og udvikler.Tillid til HealthPilot er den mest grundlæggende forudsætning for vores eksistens. Derfor vil vi opfordre til at kontakte os, hvis du oplever eller ser noget som foruroliger dig etisk omkring hvordan HealthPilot fungerer. Vi hører gerne fra dig personligt, via brev, e-mail eller via vores kontaktformular.