Handelsbetingelser


Følgende vilkår gælder for dig som virksomhed ved opstart/køb af abonnement på healthpilot.dk (HealthPilot).

HealthPilot kan fra tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene træder i kraft, når de opdateres på denne side. Historik for opdatering vil fremgå nederst på siden.

Du accepterer disse vilkår ved at gøre et eller flere af følgende: 1) klikker på et felt eller en knap, der bekræfter, at du accepterer disse handelsbetingelser, 2) betaler eller accepterer en faktura for et abonnement på healthpilot.dk eller 3) gør krav på eller overtager en behandlerprofilside på healthpilot.dk.

Din adgang og brug af vores tjenester er til enhver tid betinget af, at du accepterer disse handelsbetingelser.

Kontakt

HealthPilot
Kanslergade 30A
5000 Odense C

kontakt@healthpilot.dk
healthpilot.dk

Hvis du har spørgsmål til/om HealthPilot, kan du kontakte os via kontaktformularen eller sende en e-mail til support@healthpilot.dk.

Serviceydelser

HealthPilot leverer en anmeldelsesplatform for offentlige og private sundhedstilbud i Danmark, der giver dig mulighed for at interagere med brugerne samt indsamle feedback og indsigt, hvilket giver dig et godt grundlag for kvalitetsudvikling og at skabe bedre brugeroplevelser i din klinik.

HealthPilot er ikke en sundhedsvirksomhed, er ikke associeret med, og har ingen beføjelse over sundhedsvirksomhederne på healthpilot.dk.

Ansvar

HealthPilot er ansvarlige over for dig efter gældende dansk lovgivning. HealthPilot kan dog ikke gøres ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance, driftstab mv.

HealthPilot er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på platformen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for HealthPilots kontrol.

Betaling

Alle priser er i danske kroner (DKK) og angivet inkl. moms og afgifter. HealthPilot modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard. Der tages ikke gebyr ved betaling på HealthPilot.

Betalingstransaktionen sker via en SSL-krypteret forbindelse.

Betalingen bliver trukket på din konto umiddelbart efter gennemførelse af købet. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

Abonnementsvilkår

Din virksomhed får ved oprettelse af en abonnementsaftale hos HealthPilot adgang til abonnementsydelser under de til enhver tid gældende abonnementsvilkår, der følger af disse handelsbetingelser. Abonnementernes pris, fordele, indhold mm. vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden på siden Klinik .

For at kunne tegne et abonnement og overtage en behandlerprofil hos HealthPilot kræver det:
Abonnementer på HealthPilot betales forud med enten 1, 12 eller 24 måneders betalingsperioder efter dit valg. Betaling opkræves via abonnentens betalingskort, som er angivet ved registrering af abonnementstjenesten.

Du giver med købet tilladelse til, at HealthPilot må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode, så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. HealthPilot er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mailadresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af HealthPilot eller dig.

Du kan opsige aftalen med 14 dages varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via HealthPilots hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en e-mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

HealthPilot kan opsige aftalen med et varsel på 30 dage, medmindre grov misligholdelse af aftalen gør sig gældende.

Alle priser kan fra HealthPilot ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mailadresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Den aftalte pris for et abonnement gælder under hele betalingsperioden. Vi kan dog ændre priserne med kortere varsel, eller under betalingsperioden, hvis vores omkostninger ved at gøre abonnementstjenesten tilgængelig stiger som følge af ændrede skatter, afgifter, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side, lovændringer eller anden regulering, og prisstigningen af abonnementet svarer til denne stigning.

Abonnementet kan være underlagt særskilte betingelser, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret eller reklamationsret på HealthPilots digitale services, men du kan opsige aftaler med 14 dages varsel til udgangen af en måned.

Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

Behandling af personoplysninger

For at du kan oprette en autoriseret konto og indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger om dig:

Fulde navn
Fulde adresse
Telefonnummer
Gyldig e-mailadresse
Adgangskode

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere digitale services til dig og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores Cookie- og privatlivspolitik.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år fra betalingsperiodens ophør af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

Kombinationen af e-mail og adgangskode er fortrolige oplysninger, og du må ikke videregive disse til nogen tredjepart. Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt, men med rimeligt varsel, at kræve, at du ændrer din adgangskode.

Levering

Du gives adgang til de af abonnementsaftalen omfattede serviceydelser umiddelbart efter gennemført betaling.

Nyhedsbrev

Din e-mail adresse opsamles under registreringsprocessen og gemmes i vores database med henblik på kommunikation og udsendelse af nyhedsbrev. Din e-mailadresse videregives ikke til tredjemand.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du afmelde dig ved at klikke på "Afmeld nyhedsbrev" i selve nyhedsbrevet.

Klagemuligheder

Hvis du mod forventning ikke er tilfreds med HealthPilots ydelser, bør du straks kontakte os via kontaktformularen eller sende en e-mail til support@healthpilot.dk, så vi sammen kan finde en løsning.

Hvis du ikke finder HealthPilots håndtering af din klage tilfredsstillende, kan du klage til:
Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg ( Klageportal for Nævnenes Hus ).

Hvis du har bopæl i et andet EU-land, kan du afgive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. ( EU's online klageplatform ).
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores officielle e-mailadresse: kontakt@healthpilot.dk.


VersionGældende fra
1.001-02-2021